Journalistikens olika grenar Journalistikens olika grenar Läs mer Skriva om tobak som journalist Skriva om tobak som journalist Läs mer Slappna av efter en lång arbetsdag Slappna av efter en lång arbetsdag Läs mer Journalistik och digitalisering Journalistik och digitalisering Läs mer Juridik för journalister Juridik för journalister Läs mer Att bli en bättre journalist Att bli en bättre journalist Läs mer Så kan du klä dig som journalist Så kan du klä dig som journalist Läs mer Är journalistiken hotad? Är journalistiken hotad? Läs mer Så investerar du tid och pengar i en egen e-tidning Så investerar du tid och pengar i en egen e-tidning Läs mer Flytta dit allt händer som journalist Flytta dit allt händer som journalist Läs mer Starta eget och påbörja din karriär som journalist Starta eget och påbörja din karriär som journalist Läs mer Fördelar med att arbeta som frilansjournalist Fördelar med att arbeta som frilansjournalist Läs mer Att marknadsföra sig som frilansjournalist Att marknadsföra sig som frilansjournalist Läs mer Alternativa karriärvägar som journalist Alternativa karriärvägar som journalist Läs mer 5 saker en frilansjournalist bör investera i 5 saker en frilansjournalist bör investera i Läs mer Makthavande faktor Makthavande faktor Läs mer Kreativitet och journalistik Kreativitet och journalistik Läs mer Det breda spektrumet Det breda spektrumet Läs mer Så söker du jobb som journalist Så söker du jobb som journalist Läs mer Journalistikens roll i samhället Journalistikens roll i samhället Läs mer Nyhetsbyråer världen över Nyhetsbyråer världen över Läs mer Utbildning inom journalistik Utbildning inom journalistik Läs mer Vad innebär journalistik? Vad innebär journalistik? Läs mer Etik och granskning Etik och granskning Läs mer Journalistiskt arbete Journalistiskt arbete Läs mer Utbildning inom media Utbildning inom media Läs mer

Nya Inlägg

Journalistikens olika grenar

Journalistiken och samhälletJournalistiken och samhället Utbildning och arbete Utbildning och arbete Vad innebär journalistik? Insamling, urval, bearbetning och rapportering av information rörande aktuella händelser och nyheter är vad journalistik handlar om i grund och botten. Det rör sig helt enkelt om data som samlas in, analyseras, sammanställs och sprids via olika typer av medier. Oftast […]

Slappna av efter en lång arbetsdag

Att vara journalist är mycket krävande. Många behöver jobba långa dagar för att de ska få ihop en artikel eller ett reportage innan deadline. Därför är det av största vikt att när du har blivit klar med ditt arbete för dagen tar dig tiden att komma ner i varv. Nedan kan du läsa mer om […]

Skriva om tobak som journalist

Att skriva om tobak kan vara lite känsligt eftersom det kan leda till ett ökat fokus på cigaretter och snus. Något som i det längre ledet kan generera hälsofara för medborgarna. Men å andra sidan är det ett individuellt val att snusa eller röka och media behöver ibland skriva om ämnet. Du kommer förmodligen inte […]

Juridik för journalister

Som journalist behöver du tänka på många olika aspekter i ditt arbete. Etik och juridik är några områden där det finns särskilda regler att följa, då det är viktigt att hålla sig inom lagens gränser och endast publicera det som är etiskt försvarbart. Att avvika från dessa riktlinjer kan orsaka stort psykiskt lidande för de […]

Journalistik och digitalisering

I Sverige pågår en ständig digitalisering som påverkar alla branscher, så också mediebranschen. Genom att investera i digitala system och utbilda personalen i dem kan redaktioner spara mycket tid och fokusera på sin huvuduppgift, att granska och rapportera om makten och samhället. Idag finns det många nya system som ersätter repetitiva uppgifter och på så […]

Att bli en bättre journalist

Journalister är en av samhällets absolut viktigaste yrkesgrupper. Många skulle hävda med starka argument i ryggen att journalistiken är en av de fundamentala delarna i vår demokrati. Att fritt kunna granska och undersöka statschefer, myndigheter och företag skyddar oss mot saker som korruption och felaktigt användande av makten. Därför är det inte så konstigt att […]

Vad är journalistik och varför betyder det?

Kontakta oss

    Vårt galleri

    MENU