Det breda spektrumet Det breda spektrumet Läs mer Så söker du jobb som journalist Så söker du jobb som journalist Läs mer Journalistikens roll i samhället Journalistikens roll i samhället Läs mer Nyhetsbyråer världen över Nyhetsbyråer världen över Läs mer Utbildning inom journalistik Utbildning inom journalistik Läs mer Vad innebär journalistik? Vad innebär journalistik? Läs mer Etik och granskning Etik och granskning Läs mer Journalistiskt arbete Journalistiskt arbete Läs mer Utbildning inom media Utbildning inom media Läs mer

Nya Inlägg

Så söker du jobb som journalist

Om du nyligen blivit färdig med en journalistutbildning eller strax är färdig är det dags att börja fundera på jobb. När du ska söka jobb är det viktigt att ha ett bra CV. Om du inte vill designa ett eget CV finns det CV mall på svenska du kan använda. När du skriver ditt CV […]

Det breda spektrumet

Finns det någonting för vår fortsatta överlevnad lika vitalt som information och kommunikation. Dessa får en avgörande betydelse i såväl vardagssituationer som världsomspännande händelser. Det handlar till mångt och mycket om att det är baserat på en av de grundläggande faktorerna i vår natur, nämligen det mänskliga språket. Vi är den enda levande varelsen som […]

Utbildning inom media

Vill du jobba som kommunikatör, content eller social media manager, copywriter, journalist eller grafisk formgivare? Då finns det alla förutsättningar

Journalistiskt arbete

De flesta som arbetar inom området nyheter och media har ett genuint intresse av att förmedla nyheter. Det besvarar frågan ”varför” (om än något fören

Etik och granskning

En journalist kan ägna sig åt att skriva och rapportera om olika ämnen, så kallat allmänjournalistik, eller så finns det möjligheten för denne att spe

Vad innebär journalistik?

Insamling, urval, bearbetning och rapportering av information rörande aktuella händelser och nyheter är vad journalistik handlar om i grund och botten

Vad är journalistik och varför betyder det?

Kontakta oss

    Vårt galleri

    MENU