Journalistiskt arbete

De flesta som arbetar inom området nyheter och media har ett genuint intresse av att förmedla nyheter. Det besvarar frågan ”varför” (om än något förenklat). När det gäller frågorna ”när, var och hur” rör det sig snarare om själva arbetsplatsen.

Vanligast är att arbeta på en tidningsredaktion, nyhetsbyrå eller radiostation som reporter, redaktör, grävande journalist, nyhetsuppläsare, fotograf eller liknande.

De nyheter som presenteras dagligen, som uttalanden från statsministern eller högt uppsatta företagsledare, kommer vanligtvis från en nyhetsbyrå snarare än en enskild journalist. Det gäller även för meddelanden från hovet och liknande.

Nyhetsbyrå

Brevduvornas tid är sedan länge förbi. Idag förmedlas nyheter snarare genom en så kallad nyhetsbyrå. Oftast i form av både text och bild, och oftast gäller det såväl internationella som nationella nyheter.

I Sverige utgör nyhetsbyråerna själva grunden för i princip all media. Det är nyhetsbyråerna som förser landets tidningar, TV- och radiostationer, tidskrifter med flera med verkliga och aktuella nyheter. Flera av byråerna erbjuder dessutom olika typer av prenumerationstjänster som täcker en stor del av landets mediekanaler.

Tidningsredaktion

På en tidningsredaktion arbetar olika typer av yrkesgrupper, som reportrar, fotografer och redigerare. Är det en stor redaktion är den med all sannolikhet indelad i olika områden, som till exempel sport, kultur och nöje. En stor redaktion kan också ha flera chefredaktörer, som vanligtvis ansvarar antingen för dag- eller nattredaktionen.

En tidningsjournalist (reporter) börjar generellt sett sin rapportering via tips från allmänheten eller en nyhetsbyrå. Vanligtvis har man också regelbundna redaktionsmöten då aktuella händelser, eventuella teman samt egna uppslag diskuteras och planläggs.

Artiklar, krönikor och fotoreportage går i tryck efter chefredaktörens godkännande och publicering sker därefter i tidningsform och/eller via tidningens webbplats. I vissa fall även i sociala medier.

Radio och TV

Radio- och TV-journalistik påminner i mångt och mycket om varandra, med den skillnaden att via radio kan överföras endast ljud. Idag är det dock vanligt att modernt utrustade radiostationer kompletterar ljudmaterial med rörligt bild- och textmaterial via webben.

Radioprogrammens innehåll presenteras oftast av en programledare som påannonserar (”påar”) och avannonserar (”avar”) aktuella ämnen, låtar och artister samt eventuella gäster.

TV-programmens innehåll presenteras oftast av en programledare som oftast själv är journalist till yrket, men som också kan vara en känd personlighet utan journalistisk utbildning.

Generellt sett genomförs såväl research som framställning och redigering av utbildade journalister, som ibland syns i rutan, ibland endast arbetar bakom kameran.