Juridik för journalister

Som journalist behöver du tänka på många olika aspekter i ditt arbete. Etik och juridik är några områden där det finns särskilda regler att följa, då det är viktigt att hålla sig inom lagens gränser och endast publicera det som är etiskt försvarbart. Att avvika från dessa riktlinjer kan orsaka stort psykiskt lidande för de som berörs. Journalister behöver också anmäla om de själva drabbas av hot eller annat som är straffbart enligt lag.

Med hjälp från apostille Stockholm går det att notarisera dokument så att de kan användas utomlands i land som har skrivit under Haagkonventionen. En apostille garanterar att en signatur är korrekt och sann, och denna auktorisering gäller i alla de länder som har skrivit under Haagkonventionen om att slopa krav på legaliseringar vad gäller utländska allmänna handlingar. Apostille utförs av notarius publicus, en person som är utbildad jurist eller advokat.

Svagt rättsligt skydd

I Sverige är det rättsliga skyddet för journalister svagt, vilket har lett till att journalister har lämnat in en ansökan om skadestånd till justitiekanslern. Många drabbas idag av näthat, och journalister är en av de mest utsatta grupperna. Det kan handla om mobbning, hot eller sexuella trakasserier. Detta påverkar journalisternas rätt till privatliv och det behövs då enligt Europakonventionen goda rättsmedel. Men detta saknas i Sverige enligt Mårten Schultz på Institutet för juridik och internet.

Ett antal personer har tidigare fällts för att ha uttryckt hot mot SVT-journalister i Sverige. Rätten markerade att de hot som inkommit mot en SVT-journalist hade som syfte att påverka journalistiken. De domar som fällt gärningsmännen visar att det trots allt är en bra idé för journalister att anmäla hot. Fällande domar är en upprättelse för den som hotats.