Journalistik och digitalisering

I Sverige pågår en ständig digitalisering som påverkar alla branscher, så också mediebranschen. Genom att investera i digitala system och utbilda personalen i dem kan redaktioner spara mycket tid och fokusera på sin huvuduppgift, att granska och rapportera om makten och samhället. Idag finns det många nya system som ersätter repetitiva uppgifter och på så vis sparar mycket tid för verksamheten.

Hos Precio Fishbone hittar du IT-lösningar anpassade för kunden. Här finns spetskompetens inom systemutveckling, automatisering, förvaltning och support. Möjligheten finns att här få stöd i att införa Microsoft 365, Optimizely eller NGO Online som alla underlättar i redaktionens arbete. Precio Fishbone lägger extra stor vikt vid att lära känna kunden och dess användare, vilket ger dem möjligheten att skapa uppskattade digitala lösningar.

Digitaliseringen underlättar

Den ökande digitaliseringen i samhället har underlättat för många yrkeskategorier, även för journalister. Tidigare fick de skriva många sidor av maskinskriven text som sedan skulle behandlas och skickas vidare på redaktionen tills den kunde gå i tryck. Numera går det att skriva en text oavsett var journalisten befinner sig och skicka den digitalt, vilket har möjliggjort en snabbare mediebevakning.

AI – artificiell intelligens i media

På senaste tiden har digitaliseringen tagit ytterligare ett steg där media nu använder artificiell intelligens, eller AI, i sin rapportering. Aftonbladet tar nu hjälp av AI-teknik för att producera material. Allt faktagranskas i efterhand av en mänsklig journalist.