Är journalistiken hotad?

Medierna och journalistkåren i Sverige ställer frågan: är pressfriheten hotad? Är journalisternas yrkeskår, en särskilt utsatt grupp gällande våld, hot och hat? Mycket verkar peka mot det. Orosmolnen tornar upp sig i det svenska medielandskapet och det har omdanats rejält de sista 3-4 åren. Sveriges placering i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex har sjunkit till en tredje plats, både Finland och Norge ligger före. Kan detta bero på att hot, hat och våld har ökat markant mot svenska journalister de senaste två åren? Lägg därtill att SVT:s säkerhetsbudget gällande redaktionen och dess nyhetsbevakning är fyra gånger större idag än för fem år sedan. Är detta det nya normala för journalistiken och nyhetsbevakningen i Sverige?

Hot och hat en del av arbetslivet?

Enligt Journalistförbundet har ca 70 procent av den svenska journalistkåren fått kränkande, nedlåtande eller hotande kommentarer och i förlängningen är detta ett hot mot demokratin. För en del journalister är detta arbetslivets vardag, att få ta emot kränkningar, hot och nedlåtande kommentarer. Det är ett arbetsmiljöproblem och måste därför bekämpas för att värna om demokratin. Sverige och de skandinaviska länderna har fortfarande kanske världens starkaste pressfrihet, men idag hotas svenska journalister framförallt via de sociala nätjättarna Twitter, Facebook och Youtube.

Google har kritiserats för att inte ta ett större pressetiskt ansvar gällande spridning av information och vad det är för information som delges genom algoritmer, reklam och klickbeten på nätet. Det skrivna ordet finns idag både på kopieringspapper och i digitalt format, men om Google skulle skriva samma sak på kopieringspapper och den s.k ”judelistan” skulle komma ner i brevinkastet hemma hos folk, hur skulle reaktionerna i samhället då se ut?

Nätjättarna tjänar miljarder på spridning, propaganda och reklamintäkter men kan gå fria från allt pressetiskt ansvar? Faktum är att deras algoritmer och jagande efter kapital på ett sätt medverkar till spridningen av hat, hot och våld. Om inte detta ses som ett hot mot demokratin, journalistiken och samhället, vad är det då som är hotet? Ska vi låta multinationella företag sätta och styra informationsflödena helt och hållet, utan något som helst ansvar för vad som sprids på nätet? Vem granskar makten över nätet?