Etik och granskning

En journalist kan ägna sig åt att skriva och rapportera om olika ämnen, så kallat allmänjournalistik, eller så finns det möjligheten för denne att specialisera sig inom en eller ett par genrer. Det är inte ovanligt att journalister väljer att bevaka ett specifikt intresseområde, som ekonomi, politik, nöje, kungligheter eller mode.

Yrkesetik

Oavsett vilken typ av journalistik man ägnar sig åt finns det alltid en etisk aspekt att ta hänsyn till. Det gäller alla former av journalistik, oavsett om det handlar om att skriva en artikel, leda ett nyhetsprogram, delta i en debatt, genomföra en radiointervju eller annat.

Journalistens yrkesetik bygger till stora delar på tryckfrihet. I praktiken innebär det att nyheter och information till stora delar skyddas av lagar som rör press- och yttrandefrihet. Därmed kan yrkesetiken upplevas som svår att upprätthålla, åtminstone om man som journalist vill vara hundra procent konsekvent.

Källkritisk granskning

Det kan vara svårt, ibland rent omöjligt, att återge information och fakta utan att omedvetet vinkla rapporteringen på ett sätt som gör att de egna åsikterna lyser igenom. Därför är det oerhört viktigt för en journalist, oavsett genre, att granska alla fakta både en och två gånger (källkritisk granskande). I samband med en en intervju bör man också ställa följdfrågor.