Man war journalist with camera

One man, war journalist with digital camera at the place of action, in war zone.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *